Info - aktuelnostiO nama

Česi Srbije su grupa građana Srbije koja se izjašnjava kao Česi. Kao takvi, formirali smo listu i na proteklim izborima za Nacionalni savet češke nacionalne manjine (Savet)  osvojili 37 % glasova birača. Time smo obezbedili trećinu mandata, odnosno 5 članova u Savetu.


No Česi Srbije ste i svi Vi, građani Srbije koji ste se izjasnili kao Česi, i Vi koji ste češkog porekla (Česi Srbije). Sve šta će prethodno pomenuti članovi Saveta raditi i za šta će se zalagati u periodu svog mandata, od 2014 - 2018. godine, jesu Vaše potrebe, Vaši interesi i Vaše želje. Zbog toga želimo i očekujemo da aktivno sarađujte sa nama.


Misija, koju smo u Vašem interesu postavili kao trajno opredeljenje, jeste homogenizacija, revitalizacija i prosperitetan razvoj života građana Srbije koji se izjašnjavaju kao Česi i onih koji su češkog porekla, po najvišim standardima, u svim oblastima društvenih, materijalnih i duhovnih vrednosti, ljudskih prava i građanskih sloboda.


Vizija, koju smo radi Vas projektovali, usmerena je na motivisanje i organizovanje Čeha Srbije za novi pristup češkim vrednostima, kroz izgradnju i negovanje zajednice građana Srbije koji se izjašnjavaju kao Česi i onih koji su češkog porekla, razvoj njihovih obrazovnih i vaspitnih potreba, negovanje češke tradicije i kulture, širenje oblasti češkog javnog informisanja i obezbeđenje kontinuiteta službene upotrebe češkog jezika i pisma.


Strategija, koju u Vaše ime iskazujemo posebnim ciljevima, projektovana je do 2020. godine. Ona obuhvata:

1. Stvaranje kompetentnog, efektivnog i efikasnog Nacionalnog saveta, kao najvišeg organizacionog i koordinacionog tela češke nacionalne manjine na prostoru Republike Srbije.

2. Revitalizacija čeških vrednosti, uspostavljanje kontinuiteta u njihovoj nadogradnji savremenim češkim sadržajima i očuvanje istih u okviru zajednice Čeha Srbije.

3. Širenje svesti o neophodnosti razvoja obrazovnih i vaspitnih potreba Čeha Srbije, koje se stiču na češkom jeziku, na nivou celoživotnog obrazovanja.

4. Razvoj i proširivanje sadržaja kojima se uspostavlja kontinuitet u negovanju češke tradicije i savremene češke kulture u okviru zajednice Čeha Srbije.

5. Uspostavljanje organizovanog sistema kojim se obezbeđuje razvoj oblasti obaveštavanja  u okviru zajednice Čeha Srbije i šire, kroz formu i sadržaj celovitog odnosa sa javnošću i informisanje svih pripadnika češke nacionalne manjine.

6. Obezbeđenje zakonom predviđenih sadržaja i mogućnosti kontinuirane službene upotrebe češkog jezika i pisma u sredinama gde žive Česi Srbije.


Nekome, ko nedovoljno poznaje sadržaje rada i oblasti u nadležnosti Saveta, može se učiniti da to nije dovoljan okvir za iskazivanje specifičnosti češke nacionalne manjine. Mi ne mislimo tako. Zakonom date oblasti: kultura, obrazovanje, obaveštavanje i službena upotreba češkog jezika i pisma, su kompleksni i veoma bogati sadržaji. Svesni toga, zauzeli smo stav da su programski sadržaji prioritetne oblasti našeg rada za Vaše potrebe. Stoga profili ljudi koji te programe razvijaju i realizuju, moraju obezbediti kompetenciju, efektivnost, efikasnost i javnost rada. S toga nam je značajna svaka Vaša reč i sugestija.


O nama

Info - Video

Info - Audio


Link

| © | www.cesisrbije.org | design by: nenad |

Kontakt