Info - aktuelnostiO nama


Česi Srbije su grupa građana Srbije koja se izjašnjava kao Česi. Kao takvi, formirali smo listu i na proteklim izborima za Nacionalni savet češke nacionalne manjine (Savet)  osvojili 37 % glasova birača. Time smo obezbedili trećinu mandata, odnosno 5 članova u Savetu.


No Česi Srbije ste i svi Vi, građani Srbije koji ste se izjasnili kao Česi, i Vi koji ste češkog porekla (Česi Srbije). Sve šta će prethodno pomenuti članovi Saveta raditi i za šta će se zalagati u periodu svog mandata, od 2014 - 2018. godine, jesu Vaše potrebe, Vaši interesi i Vaše želje. Zbog toga želimo i očekujemo da aktivno sarađujte sa nama.


Opširnije...


Institucije češke nacionalne manjine


Građani Srbije koji se izjašnjavaju kao Česi, i oni koji su češkog porekla, na prostoru Republike Srbije nemaju mnogo institucija. Češka nacionalna manjina institucionalno je svedena na nekoliko udruženja građana i Nacionalni savet češke nacionalne manjine.


Udruženja građana kao oblik dobrovoljnog, nevladinog i nedobitnog organizovanja, mesta su okupljanja pripadmika češke nacionalne manjine u lokalu. Kao takva, udruženja zadovoljavaju segmentarne potrebe Čeha, najčešće po pitanju muzičke, folklorne, teatarske i nešto malo literarne kulture. Takav status imaju Češke besede Bela Crkva, Kruščica, Češko Selo, Gaj, Beograd, Vršac, kao i udruženja Česi Južnog Banata iz Bele Crkve i Česi Šumadije iz Kragujevca.


Opširnije...Sednice Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine


II redovna sednica Saveta - opširnije ...

- Šta je sporno i šta se zamera sadržaju zapisnika sa I. redovne sednice Saveta?

- Šta je sporno i nezakonito u izboru sekretara Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine?

- Da li je “… tok sednice pod tačkom razno poprimio razmere koje ne priliče konstruktivnom i kvalitetnom radu Nacionalnog saveta”, kako u ličnom stavu u Zapisniku tvrdi predsednik Štefan Klepaček?

- O čemu je raspravljano na 2. redovnoj sednici Saveta!

- Šta je dogovoreno na 2. redovnoj sednici Saveta!

- Šta je napisano u zapisniku sa 2. redovne sednice Saveta!


Kultura


Nacionalni savet može, u skladu sa zakonom, osnivati ustanove kulture radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalne manjine i vršiti prava i obaveze osnivača.


Opširnije...


Obrazovanje


U ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi i na jeziku nacionalne manjine, ili u kojima se izučava govor, jezik ili kultura nacionalne manjine kao poseban nastavni predmet, nacionalni savet.


Opširnije...


Obaveštavanje


Nacionalni savet može, na način utvrđen zakonom, samostalno ili zajedno sa drugim pravnim licem, osnivati ustanove i privredna društva za obavljanje novinsko-izdavačke i radio-televizijske delatnosti, štampanja i reprodukcije snimljenih medija i vršiti prava i obaveze osnivača.


Opširnije...


Službena upotreba jezik i pisma Čeha


Nacionalni savet, utvrđuje tradicionalne nazive jedinica lokalne samouprave, naseljenih mesta i drugih geografskih naziva na jeziku nacionalne manjine, ako je na području jedinice lokalne samouprave ili naseljenog mesta jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi; nazivi koje je utvrdio nacionalni savet postaju nazivi u službenoj upotrebi pored naziva na srpskom jeziku i objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a u slučaju nacionalnih saveta čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine";


Opširnije...


Info - Video

Info - Audio


Link

| © | www.cesisrbije.org | design by: nenad |

Kontakt